Улад Пластунів Юнаків (УПЮ-ів) і Улад Пластунок Юначок (УПЮ-ок) це організаційні клітини Пласту для хлопців і дівчат у віку від 11 до 17 років в яких юнаки і юначки зорганізовані в гуртках і по куренях.

Гурток

Гурток – це основна організаційна клітина в юнацтві. В Гуртку відбувається головна частина процесу самовиховання юнаків і юначок. Під час занять у гуртку, юнацтво пізнає ідеали і організацію Пласту та розвивається фізично, умово, суспільно й духово.

Виховник – це старший друг чи подруга в гуртку юнацтва, які помагають гурткові діяти і відповідають за це, щоб все, що діється в гуртку відповідало засадам пластового виховання. Виховник гуртка (впорядник) співпрацює зі зв’язковим, який відповідає на виховниу працю куреня.

Назва і символіка гуртка

Гурток вибирає собі назву і свій символ. Звичайно це нава звіра, птаха або рослини. Часом ця назва пов’язана з патроном або традицією куреня. Гурток може мати свою барву і своє знамено.

Гурткові діловоди

Члени вибирають провід гуртка голосуванням, раз на рік або що шість місяців. Гурткові діловоди ведуть окремі книги діловодів.

Гуртковий – очолює гурток і його репрезентує, дбає щоб гурток мав плян праці.

Заступник – заступає гурткового і веде книгу присутності членів на заняттях

Писар – пише протоколи під час сходин і відповідає за листування.

Скарбник – приготовляє фінансовий плян гуртка і збирає членські внески.

Господар – робить закупи гурткового майна і зберігає його.

Хронікар – відповідає за хроніку гуртка.

Відзнаки гурткових діловодів

На лівій кишені сорочки однострою, гуртковий носить два паски срібної барви, а заступник носить один пасок срібної барви.

Діяльність гуртка

Сходини – Гурток сходиться регулярно (переважно щотижня) та спільно щось робить. Сходини відбуваються в пластовому приміщенні або серед природи.

Прогулянки – Гурток відбуває різного роду прогулянкок: мандрівки пішки, на роверах, на воді, зимові.

Гурток бере участь в курінних, станичних чи крайових збірках і таборах.

Курінь

Курінь складається з двох до п’яти гуртків. За курінь відповідає виховник-зв’зковий. Коли є досить гуртків, провід станиці підшукує виховника, який скликує на раду членів гуртків, які будуть творити новий курінь. На першій раді члени вибирають патрона, барву і провід куреня і подають звіт про створення куреня, який стає підготовчим.

Курінь вибирає собі свого патрона – видатну особу з українського минулого, яку члени куреня уважають собі за приклад. Курінь вибирає свої барви яких ще не має інший курінь в краю. Після успішного пробного періоду, курінь одержує чергове число. Знамено куреня – полотняний квадрат 75х75см барви куреня.

Курінний прапор

Курінний прапор – виготовлений по-мистецьки, проєкт якого має бути затверджений крайовим проводом. Посвячення прапора, це велике курінне свято.

Курінна рада

Курінна рада – це збір членів цілого куреня для вибору курінного проводу і хорунжого. Курінний провід складається із: курінного, заступника, писара, скарбника, господара, хронікара. Кожний член проводу провадить свою книгу.

Курінний – репрезентує курінь, провадить курінними сходинами і сходинами Ради Гурткових і відповідає за виконанням рішень Ради Гурткових.

Заступник курінного – заступає курінного і веде картотеку й список присутности членів куреня.

Писар – веде книгу протоколів Ради Гурткових, курінних сходин і провадить листування куреня.

Скарбник – підготовляє фінансовий плян куреня та збирає членські внески і інші оплати, виплачує за витрати куреня.

Господар – робить закупи майна і зберігає його в порядку.

Хронікар – відповідає за курінну хроніку.

Рада гурткових провадить діяльність куреня – підготовляє плян праці куреня, пропонує членів куреня на пластові відзначення, надає пластові перестороги і викреслює членів куреня згідно з приписами. Членами Ради гурткових є курінний провід та всі гурткові. На сходинах Ради Гурткових завжди є зв’язковий. Програма сходин Ради гурткових включає: звіти курінного проводу, звіти гурткових, обговорення праці куреня, плянуванню курінних занять.

Хорунжий опікується курінним знаменом та курінним прапором, виступає зі знаменом чи прапором підчас виступів в яких курінь бере участь.

Діяльність куреня

Заняття куреня доповнюють пластову програму гуртків. Курінні заняття включають сходини, курінні свята, збірки, прогулянки, табір, спільні заняття із іншими куренями. Курінний табір плянує і переводить Рада гурткових при допомозі зв’язкового і впорядників.

Проби УПЮ

Важливі книги